3 roky záruka garancia ceny doprava zadarmo všetko skladom
stínící síť
stínící sítě
SLUNEČNÍ SÍTĚ DO ZAHRADY

Obchodní podmínky pro stránku www.stinici-sit.cz


 
I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v "internetovém obchodě: www.stinici-sit.cz" výše uvedeného provozovatele. Obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kupující zasláním objednávky současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny právním řádem České republiky. Pokud je smluvní stranou spotřebitel (maloobchodní prodej), řídí se vztahy obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. Pokud je smluvní stranou podnikatel (velkoobchodní prodej), řídí se vztahy obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené se řídí obchodním zákoníkem, vše v platném znění.

II.
Objednávka a uzavření kupní smlouvy

    
Kupující objednává zboží, který je uveden na internetových stránkách: www.stinici-sit.cz. Proces objednávky je ukončen vyplněním a potvrzením formuláře objednávky ze strany kupujícího. Potvrzením objednávky kupující prohlašuje, že závazně u prodávajícího objednává v objednávce uvedené zboží, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, že s nimi souhlasí a považuje je pro sebe za závazné!
    
Objednávka kupujícího se pro účely obchodních podmínek považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy ohledně zboží uvedeného v objednávce. Kupní smlouva ohledne zboží uvedeného v objednávce je mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena v okamžiku doručení potvrzení objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu. Kupní smlouva se uzavírá ve slovenském jazyce. Kupující prohlašuje, že potvrzením objednávky, výslovně souhlasí se způsobem uzavření kupní smlouvy.
    
Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat zboží uvedené v objednávce podle obchodním podmínek na místo dodání zboží uvedeného v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží od prodávajícího nebo od jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce.

III. Dodací a dopravní podmínky

    
Zboží expeduje prodávající do sedmi pracovních dnů, (mimo ohlášené dovolené) od potvrzení objednávky prodávajícím v závislosti dostupnosti zboží na skladě.
    
Dodáním zboží se rozumí podle těchto obchodních podmínek okamžik doručení zboží kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží kupujícím se nepovažuje za nesplenie povinnosti dodat zboží ze strany prodávajícího.
    
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny následujícím způsobem:
    
- Při platbě dobírkou, se rozumí zaplacení kupní ceny přepravci
    
- Převodem na účet.
    
Způsob dodání zboží:
    
- Kurierom
    
Zboží je balení tak, aby byl chráněn před poškozením. Kupující má právo odmítnout převzít zboží od přepravce v případě, že je zboží doručeno v poškozeném obalu.
    
Náklady na dodání zboží
    
Poštovné pro zásilky zboží v ČR dobírkou je účtováno ve výši 140 CZK s DPH.
    
Při objednávce zboží v hodnotě nad 1500 CZK hradí poštovné v ČR prodávající.
    


IV. Platové podmínky

- Při platbě dobírkou, se rozumí zaplacení kupní ceny přepravci
- Převodem na účet.


V. Reklamační řád a odstoupení od smlouvy

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím potvrzením. Po potvrzení objednávky pouze v případě, že prodávající nesplní dohodnuté podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů. Storno poplatek může být do výšky až 50% z celkové ceny zboží.
Kupující, je oprávněn bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Ustanovení v této části výslovně neplatí pro právnické osoby a pro fyzické osoby - podnikatele i fyzické osoby. Kupující může uplatnit právo na osdstúpenie od smlouvy u prodávajícího v listinné podobě nebo emailem na adrese info@stinici-sit.cz. Spotřebitel může použít formulář pro odstoupení od smlouvy. Pokud se takto rozhodnete, zašlete nám spolu se zbožím písemné prohlášení o odstoupení smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro finanční vypořádání. FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (PDF). Zboží zašlete spolu s dokladem o koupi nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží na adresu: TREBOR, sro Galvaniho 2 / a 821 04 Bratislava. Pokud chce kupující - spotřebitel uplatnit toto právo, musí vrátit zboží v absolutně neporušeném stavu, viditelně neponičené a bez příznaků jakékoliv neodborné manipulace v originálním naprosto neporušeném obalu a ze všemi dodanými náležitostmi, jako je např. návod, záruční list a kompletní příslušenství. Po odstoupení od smlouvy snášíte pouze náklady na vrácení zboží prodávajícímu. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží.

VI.
Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu, nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě nebo jinak zneužity. Při zacházení s osobními údaji se prodávající řídí zákonem č. 428/2002 Z.z. o ochraně osobních údajů v plném znění. Vyplněním registračního formuláře resp. potvrzením objednávky dle čl. II. dává kupující prodávajícímu souhlas s shromažďováním a zpracováním poskytnutých osobních údajů. Poskytnuté informace jsou ukládány v zabezpečené databázi a nejsou poskytovány třetím osobám. kupující má právo požádat o vymazání či opravu osobních údajů (změnu nebo zrušení registrace).

Tyto obchodní podmínky jsou platné od: 2.2.2015


 
www.tieniacasiet.sk

V prípade potreby nás kontaktujte na t.č. 0903 468 695